புதன், 18 டிசம்பர், 2013

பாரதியார் வினாடி-வினா. இரண்டாம் சுற்று -விடைகள்

 இரண்டாம் சுற்று - பாரதியாரின் மொழிப்பற்று.- விடைகள்.

1. சிலப்பதிகாரத்தை.

2. இங்கமரர் சிறப்புக் கண்டார்.

3. கலைச் செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்க்க.

4. கம்பன், வள்ளுவர், இளங்கோ.

5. கற்றது ஒழுகு.

6. தெருவெலாம் தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச் செய்வீர்.

7. அகத்தியர்.

8. நீதிநூல் பயில், வானநூல் பயிற்சிகொள்.

9. உள்ளத்தில் உண்மையொளி உண்டாயின்.

10. கம்பன் கவியை.

என்ன முழுத் தேர்ச்சிதானே...?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக